فیلمنامه ی کوتاه خانه

فیلمنامه ی کوتاه آدمک و عروسک
دسامبر 7, 2016
تئاتر خانواده ی گلس
مارس 25, 2015

مشخصات متن:

تعداد صفحه:
کاراکترها:
زمان تقریبی:

خلاصه ی متن:

قسمتی از نمایشنامه