بهترین نمایشنامه نویسان ایران

بهترین نمایشنامه نویسان جهان
ژانویه 10, 2024

بهترین نمایشنامه نویسان جهان


شاید خواندن نمایشنامه برای همه آسان نباشد و بسیاری از مردم مطالعه ی آثار داستانی را ترجیح دهند اما قطعاً خواندن نمایشنامه برای علاقمندان به نمایشنامه نویسی ضروری است. در کنار مطالعه ی آثار نویسندگان جهان، باید نمایشنامه های ایرانی نیز خواند تا با جهان و قصه ها و روایت هایی که به زندگی و زبان ما نزدیک تر است آشنا شویم. در زیر نام تعدادی از بهترین نمایشنامه نویسان ایرانی آورده شده است که قطعاً هر کدام تاثیر زیادی بر تئاتر و ادبیات ایران داشته اند.
1. غلامحسین ساعدی
2. اکبر رادی
3. بهرام بیضایی
4. بهمن فرسی
5. بیژن مفید
6. محمد چرمشیر
7. محمد یعقوبی
8. علی نصیریان
9. نغمه ثمینی
10. چیستا یثربی