آبرنگ

معرفی فیلم کوتاه
جولای 15, 2021
من از تزویر خسته شدم
سپتامبر 1, 2021


دلم یه آبرنگ می خواد و یه دفتر نقاشی از جنس دنیا.🎨
دلم می خواد قلمو رو بردارم و آسمونو آبی کنم تا بچه ها راحت تر نفس بکشن.
در و دیوارای خاکستری رو رنگی کنم تا شاید گرد مرگ از شهر بره.
درخت ها رو سبزتر کنم، رودهای خشکو پر آب بکشم
سفره های خالی رو پر از قشنگی بکشم.
دلم می خواد یه دل سیر نقاشی کنم، بعدش بذارم جلوی نور آفتاب تا خشک شه. جوری خشک شه که هیچ کس و هیچ چیز نتونه تغییرش بده.
#مریم_نوشت 📸@mina.amiini #روزهای_خوب #روزهای_روشن #روزهای_رنگی #خوزستان #ایران #مریم_امینی_نویسنده_کارگردان #مریم_امینی
#مریم_نوشت