فیلمنامه ی کوتاه زخم

فیلمنامه کوتاه مگس های موازی
ژوئن 14, 2022
فیلمنامه ی کوتاه یه خط کمرنگ صورتی
ژوئن 13, 2022

مشخصات متن:

تعداد صفحه:2

کاراکترها:
پسربچه
پدر

زمان تقریبی: 5 دقیقه

خلاصه ی متن:
پسر بچه ای از پدرش خواسته های متفاوتی دارد. پدر برای برآورده کردن ازن خواسته ها زخم می خورد...

قسمتی از فیلمنامه

مردی پای کامپیوتر نشسته‎ است و در حالی‎که به مانیتور خیره شده‎ است با سرعت تایپ می کند. فضای اتاق نسبتاً تاریک و مخوف است و فقط صدای کیبورد سکوت را می‎ شکند. پسربچه‎ ای تقریباً چهار پنج ساله وارد می‏شود و نزدیک میز پدر می ‎آید.
** پسر: بابا... خواهش می‎کنم. مگه دوستم نداری؟
پدر با شک و کمی مکث، با قیچی موهایش را کوتاه می کند و به پسر می دهد.