بازی مرگ و ماموریت منتشر شد.

پیشنهاد کتاب
سپتامبر 8, 2021
مصاحبه ی مریم امینی با ایمنا
دسامبر 11, 2021
L

دو نمایشنامه ی بازی مرگ و ماموریت منتشر شد.
دو نمایشنامه ی بازی مرگ و ماموریت از مریم امینی منتشر شد. این دو نمایشنامه که پیش از این به اجرای عموم رسیده بود، حالا در دسترس خوانندگان قرار گرفت تا انها را با دنیاهایی عجیب آشنا کند. این کتاب توسط نشر سها به چاپ رسیده و علاقمندان می توانند از همین سایت نسبت به سفارش کتاب اقدام کنند.