هنر بال پرواز

مرگ کودکانه ها
سپتامبر 1, 2021
پیشنهاد کتاب
سپتامبر 8, 2021


هنر بال پرواز است از ناآگاهی به آگاهی
هنر چشم است برای دیدن نادیده ها
هنر واژه است برای گفتن تمام ناگفته ها
هنر چراغ است برای روشن کردن تاریکی ها
هنر جان است برای فرار از مرگ به زندگی
هنر وسیله ی برآورده کردن نیازهای حکومت نیست برای رسیدن از ضعف به قدرت.
📷 عکس از تئاتری که حتی حاضر نشدند ببیننش و با زورگویی در نطفه خفه اش کردند.
#وزیر_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #صحبتهای_جنجالی #وزیر_بی_کفایت #مریم_نوشت