معرفی فیلم کوتاه

کرونا که رفت…
ژوئن 29, 2021
آبرنگ
سپتامبر 1, 2021

معرفی فیلم کوتاه


هر ساله تعداد زیادی فیلم کوتاه ساخته می شود و علاقمندان را به خود جذب می کند. اگرچه افراد زیادی بخاطر ورود به سینمای حرفه ای فیلم کوتاه می سازند و آن را مقدمه ی ورود به سینمای بلند می دانند اما نباید فراموش کنیم که سینمای کوتاه مستقل از سینمای بلند است. تعداد فیلم های کوتاه آنقدر زیاد است که نام بردن از همه ی آنها غیرممکن است. اما من در اینجا تعدادی از فیلم های مورد علاقه ی خودم را معرفی می کنم. شاید شما هم از دیدنشان لذت ببرید.
1. سکوت
2. بیش از دو ساعت
3. پیش از طلوع
4. شاهد
5. بگذار بگذریم
6. درد
7. روتوش
8. روتوش
9. شهربازی
10. سایه ی فیل
11. اضافه بار
12. صراحی
13. ولد
14. چنج
15. ناهید
16. هفته ی شانزدهم
17. هدیه
18. زندگی لزج
19. جاده فرعی
20. سبز کله غازی