بهشت

بهترین کتاب های کارگردانی
ژوئن 2, 2021
کرونا که رفت…
ژوئن 29, 2021


دنبال یه بهشت بودم.
یه جا که آسمونش آبی باشه، شب هاش پر ستاره و زمینش سبز سبز.
یه جا که پرنده ها رها باشند. تا چشم کار می کنه گل باشه و درخت. درد نباشه، غم نباشه و همه به آرزوهاشون رسیده باشند.
من بهشت رو پیدا کردم...
آسمون و ستاره و گل و بلبل بهونه ست. بهشت اونجاست که دلت خوش باشه.
#مریم_نوشت