حضور فیلم خشونت در جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه صد

گروه فیلمسازی نماآرت راهی روستای بربر می شود.
اکتبر 7, 2018
تست بازیگری نماآرت برای تولیدات جدید این موسسه
ژوئن 1, 2019
L

فیلم کوتاه خشونت به جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه 100 راه یافت. این فیلم که در شهریور 97 به کارگردانی مریم امینی توسط موسسه فیلمسازی و تبلیغاتی نماآرت تولید شد، اولین نمایش خود را در جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه 100 خواهد داشت.
دوازدهمین جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه صد 10- 8 اسفند ماه 97 در تهران برگزار می شود.